Restauracja Orientalna "A DONG"
Katowice ul. Wawelska 3

Zapraszamy Firmy

do korzystania z naszych us�ug bankietowych i cateringowych.

Gwarantujemy pe�n� obs�ug� oraz du�y wyb�r znakomitych potraw .

tel. (032) 258 66 62
tel./fax (032) 259 89 28

e-mail: adong@adong.com.pl

Restauracja Katowice

Katowice ul. Matejki 3